Η ΓΚΑΜΑ

* Το εμπορικό σήμα δεν είναι ιδιοκτησία της Caffè Vergnano S.p.A. ή άλλων εταιρειών που συνδέονται με αυτή”